Vyřešíme Váš obalový materiál! - E-shop Rosma Obaly

Jak zvolit správný typ lepící pásky

Poměrně často se u našich nových zákazníků setkáváme s problémy, které by se daly shrnout do věty „vaše pásky nelepí“, případně „pásky se nám odlepují“ a současně s tím jsou reklamovány jako špatné a nefunkční. Samozřejmě nelze vyloučit, že se do oběhu dostane vadná výrobní šarže, ale tuto variantu bohužel neovlivníme. Co ovšem zásadně ovlivnit můžeme, je správná volba typu pásky, resp. lepidla, kterým je nosič opatřen a to v závislosti na okolnostech, za nichž bude páska použita a na podmínkách, jimž bude po aplikace vystavena.

Obecně je potřeba přihlédnout k faktorům, jako jsou doba, po kterou má páska sloužit, předpoklad teplotního rozsahu po aplikaci (oboustranně extrémní vs. běžné teploty), druh kontaktního povrchu (pro vysokou míru kvalitního kontaktu je nutno mít povrch suchý, hladký a zbavený nečistot) a působení maximálního počátečního tlaku na lepenou plochu (k zajištění potřebného rozptýlení částic lepidla).

  Přírodní kaučuk -
SOLVENT
Vodorozpustná disperze AKRYLÁT
okamžitá míra lepivosti po aplikaci +++ +
nárůst přilnavosti lepidla minimální postupný
chemická reakce lepidla ne ano
celková životnost pásky ++ +++
smyková pevnost ++ +++
hlučnost odvíjení pásky - vysoká ano ano
hlučnost odvíjení pásky - snížená ano ano
citlivost na světlo a sluneční osvit vysoká nízká
odolnost vůči UV záření + +++
odolnost vůči výkyvům teplot + +++
odolnost vůči teplotám pod 10°C +++ +
odolnost vůči rozpouštědlům ++ +++

LEGENDA: vynikající +++ / dobrý ++ / uspokojivý + / neuvádí se -

Z hodnot uvedených v tabulce můžeme shrnout obecné informace, které jsou pro určení lepidla zásadní: kaučukové pásky s lepidlem SOLVENT pod patřičným tlakem přilnou k povrchu okamžitě, dále se nevytvrzují a jejich lepivost je relativně konstantní, jsou citlivá na působení UV, světla a extrémních teplot (vyjma odolnosti solventu při nízkých teplotách). Pásky se solventním lepidlem jsou vysoce lepivé i za horších podmínek (mastnota, vlhko, chlad atd.). Jsou nevhodné pro použití v dlouhodobě vyšších teplotách.

Vodorozpustná lepidla AKRYLÁT mají oproti tomu nízkou počáteční adhezi, postupně dochází k chemickým změnám a jejich maximální lepivost se projevuje až po 8-10 hodinách. Pásky s akrylátovým lepidlem je třeba při aplikaci důkladně přitlačit. Následně vytvoří pevný spoj, který je odolný i při vyšších teplotách, dobře odolává UV záření a oxidaci. Nejsou však vhodné pro nízké teploty. Jsou značně odolná proti UV záření a změnám teplot a jsou cenově dostupnější. 

Ideální podmínky pro skladování lepících pásek jsou při rozsahu teplot 17 – 21°C při relativní vlhkosti 55%. Pokud nemůžete tyto podmínky pro skladování zabezpěčit, pro úspěšnou aplikaci je nutné temperovat pásky v otevřených kartonech po dobu alespoň 12 hodin za běžné teploty (kolem 20 °C).